CONDICIONS D’ÚS

Estabanell y Pahísa Mercator, S.A.U., des d’ara Estabanell Energía, ofereix l’accés al lloc web www.e-mobilitat.cat en les condicions d’ús que es descriuen a continuació:

USUARIS
L’accés al lloc web www.e-mobilitat.cat atribueix a qui el realitza la condició d’USUARI i expressa l’acceptació plena i sense reserves per part de l’USUARI de totes i cadascuna d’aquestes CONDICIONS D’ÚS, sense perjudici de les condicions particulars que calgui aplicar.

El lloc www.e-mobilitat.cat facilita a l’USUARI diversa informació posada a disposició per Estabanell Energía o per tercers proveïdors de serveis. La prestació de servei del portal té caràcter gratuït. No obstant això, Estabanell Energía es reserva la possibilitat de condicionar l’accés a alguns serveis al registre previ de l’USUARI mitjançant l’emplenament del formulari «Registre d’usuari nou», que està a la disposició de qui vulgui registrar-se en la nostra Oficina Virtual.

ALTA EN ELS SERVEIS COM A USUARI REGISTRAT
Per accedir a determinats serveis, caldrà donar-se d’alta com a USUARI REGISTRAT de www.e-mobilitat.cat. Les dades per emplenar el «Registre d’usuari nou» es faciliten de forma lliure i voluntària, de manera que hauran de ser certes i ajustades a la realitat.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS
L’accés i la utilització de les pàgines de www.e-mobilitat.cat es durà a terme sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’USUARI.

Estabanell Energía no garanteix ni es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol mena causats per les circumstàncies següents:

1. La manca de continuïtat del funcionament de www.e-mobilitat.cat, així com el funcionament incorrecte de les pàgines del web.
2. La manca d’utilitat, adequació o validesa dels serveis i continguts que s’ofereixen a www.e-mobilitat.cat, pel que fa als resultats i les expectatives de l’USUARI.
3. L’existència de virus o programes en l’ordinador de l’USUARI o per la presència de virus en els serveis prestats per terceres persones a través de www.e-mobilitat.cat.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE
Aquestes Condicions d’ús es regiran per allò disposat en la legislació espanyola.

Nota legal

Dades de l’empresa Estabanell y Pahísa Mercator, S.A.
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSI) s’exposen les dades identificatives de l’empresa:
– NOM: Estabanell y Pahísa Mercator, S.A.U.
– DENOMINACIÓ SOCIAL: Estabanell y Pahísa Mercator, S.A.U.
– NIF/CIF: A-62422720
– DOMICILI SOCIAL: C/ Rec 28 – 08401 Granollers

Dades d’inscripció en el Registre Mercantil
Estabanell y Pahísa Mercator, S.A.U., inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 33.162, Foli 12, Full B-224.561, Inscripció 1a.